1. Vi holder det første møde, hvor dine ønsker og muligheder bliver afklaret.
  2. Vi indgår en projektaftale og fremlægger projekttegninger og beskrivelser.
  3. Byggetilladelse søges og når den foreligger, kan næste fase igangsættes.
  4. Entreprisekontrakt udfærdiges og tiltrædes, hvorefter byggeriet kan starte.
  5. Din byggeleder er nu ansvarlig for projektet og der afholdes byggemøder.
  6. Ved afslutning, gennemgår parterne byggeriet, der herefter afleveres til dig.

Få mere info om klimahuset Green Casa

Kontakt og hør nærmere