GALVANISERET STÅL M/U ZINK COATING

Visse bygherrer foreskriver et beton gulv og fæster herefter de forskellige stål konstruktioner herpå. Vores særlige løsning hvor vi bygger på skrue pæle og en krybekælder (50cm højde) under gulvet tillader os at placere et letmetal stål dæk i profil C250 isoleret med mineral uld mellem de bærende dele og med en forskalning under stål konstruktionen af en 30mm XPS isolerende plade, således at hele undergulvfladen er beskyttet og altså ingen kuldebro.

Til en let konstruktion bruger branchefolk en serie profiler type C og U (endda sigma) med en tykkelse fra 1,2 til 3,0mm, i modsætning til traditionelle tunge ståldragere (IPN, HEA) som stadigvæk benyttes til bærende konstruktioner i industribyggeri.

Man benytter en krydsafstivning for at garantere stabiliteten samt en vandfast OSB3 plade i 15 eller 18mm som generel afstivning. Der er mulighed for at benytte strukturelle og bærende vægge i profil C89 eller C100 som tillader en ekstra stivhed, i stedet for at have en almindelig tagkonstruktion bærende på 2 punkter så kan man have 3 punkter og der kan integreres diverse ventilationsrør i samme vægge (hvilket medvirker til at undgå unødige sænkede lofter af tekniske årsager). Svarende til træ struktur, består en ydermur af let stål konstruktion af en bundskinne, mellemskinne og en topskinne og systement bygges på en isoleret bundskinne hvori sættes stolper profil type C150 med 40cm mellemrum. Vinduesoverliggere fordobles ikke men i stedet bruges et krydset net af profiler hvilket tillader at håndtere større punktmæssig masse og samtidigt skabe større spænd for gulve og tage.  

ØKOLOGISK VEDVARENDE MATERIALER

I modsætning til beton som udiskuterbart efterlader et dybt CO² aftryk samt en væsentlig tørre- og hærdningstid, så er stål eller snarere en blanding af jern (FE /99,5%) og kulstof (C /0,5%) et naturligt element som findes mange steder og som er næsten ubegrænset. Jern- og genbrugssektoren har tilladt os i mange år at genbruge næsten 100% og det i stedet for at skabe uønsket forurening. Prisen på stål er relativ stabil men markedet med byggematerialer noget uniformt.

FRA BR15 mod BYGNINGSKLASSE 2020

Stolperne er hullet (max 25% af C-profilets højde) således at man let kan trække diverse kabler og rørforinger men også ventilation med indbygget varmeveksler. Først trækkes de nævnte kabler med videre og herefter efterfyldes med et isolerende materiale: rockwool, glasuld, træuld eller andre naturlige isolerende bestanddele, evt. ved indblæsning, mellem stolperne i dybden på 150mm med OSB3 pladen som forskalning og afstivning på ydersiden. Således opnås et godt niveau med akustisk isolering samt et tilskud til murdelens samlede termiske isolation. Profiler i form af kryds forsynes med stive isoleringsplader for at garantere stabiliteten. En eksklusiv brug af isoleringsmaterialer af brandklasse A1 har også til formål at beskytte stålkonstruktionen i tilfælde af brand. På indersiden skrues en traditionel gipsplade direkte på stålkonstruktionen med selvskærende skruer med en styrke på indtil 5kN. Så mangler der kun maler- og finish arbejde.

Tilstedeværelsen af en krybekælder, indtil 50cm højt, tillader ikke alene en nem adgang til vedligeholdelse eller reparation, men giver også rige muligheder ved installation (og senere flytning) af køkken og badeværelse, hvor rørforingen kan ændres efter behov.

Imidlertid passer det sig at understrege at størstedelen af isolationen forefindes på ydersiden af stål stolperne og klares ved hjælp af hårde XPS plader på mindst 100mm. Dette valg er ikke tilfældigt men tillader netop at fjerne alle kuldebroer og samtidigt kan man så vælge den forskalning som man helst vil have: træ, mursten, marmor, metal, glas, grøn vegetabil mur eller for den sags skyld en ekstraisolerende fibermørtel.

Stålkonstruktionen forsynes med alle almindelige typer vinduer i aluminium, træ, pvc, aluminium/træ, samt alle størrelser for at få et maximum lys- og varmetilskud til boligen.

URBANISERING

Det flade tag (version beton) som tidligere voldte så meget besvær med utætheder, er dog stadigvæk det mest økonomiske og tillader at installere solpaneler uden integration i tagdækningen og således kan en stor risiko for utætheder reduceres eller i bedste fald helt undgås.

En isolering med 250mm ved indblæsning er integreret, på samme måde som en XPS isolation med 40 mm kommer ovenpå den vandfaste OSB3 tagplade lige under EPDM’en. Murkronen dækkes med en lakkeret zink- eller stålplade og det flade tag (fald 1 :40) kan dækkes med småsten 5/15 eller tundraplanter. Naturligvis kan man uden problemer også udføre et tag med 2 eller 4 hældninger samt en tagdækning som passer ind i offentlige krav til områdets bebyggelse: facader, tage og valg af byggematerialer såsom tegl, skiffer mv.

Få mere info om klimahuset Green Casa

Kontakt og hør nærmere