Letmetal stål konstruktion er meget klima-økonomisk og holder bedre i det lange løb, og i følge levetids tests som er udført til dags dato for stål tillader vi os at forvente en levetid på mindst 80 år, og når der tages hensyn til at stål profilerne er beskyttet mod vind og vejr, så skulle det nok forlænge levetiden en hel del.

 • En hurtig byggetid, økonomisk, og miljøvenlig, mindre udsat for skiftende vejr end byggeri med beton, mursten, gasbeton og træ.
 • En besparelse på drikkevand til brug for byggeriet og bedre beskyttelse af miljøet, nedsat risiko for forurening af vandmiljøet, samt forurening af afløb med beton, grus og cementrester
 • En stor vifte af arkitektoniske løsninger, mulighed for at skabe buer og andre forme
 • Stålet forbliver et 100% genbrugsmateriale
 • Den lette løsning tillader at bygge på grunde med dårlige bundforhold
 • Der findes næppe en bedre byggeteknisk levedygtig løsning til jordrystelser
 • Er ikke udsat for angreb af svampe, insekter, varme eller kulde, bøjes ikke, revner ikke
 • En væsentlig besparelse i forhold til klassisk byggeri eller et større hus til samme pris
 • Alle bærende huselementer leveres på een gang, typisk i lukket container og rejses på byggepladsen, hvorefter klimaskallen kan monteres, for et normalt parcelhus på ca. 2 uger.
 • Det økologiske aftryk ved brug af skruede pæle i stedet for klassiske fundamenter udelukker al ændring af øverste jordlag da der ikke foretages udgravning
 • Hurtigheden af byggeriet reducerer på væsentlig vis al støv fra udgravning, lastbiler, såvel som lydgener fra byggeriet og køretøjer og især forbruget af drikkevand

Få mere info om klimahuset Green Casa

Kontakt og hør nærmere